Logo

Architega Sp. z o.o.

O firmie

Studio architektoniczne Architega jest spółką, która zajmuje się pełnym zakresem usług inwestycyjno-budowlanych.
Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa projektowa inwestycji – od wstępnych analiz po projekty wykonawcze.
Z powodzeniem realizujemy projekty zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Współpracujemy z reomowanymi firmami branżowymi oraz rzeczoznawcami ppoż, bhp i ds. higieniczno-sanitarnych.

Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów budowlanych, dla których projektowanie jest czymś więcej niż tylko pracą. To upiększanie otaczającego nas krajobrazu w sposób świadomy wyzwań współczesnego świata. W sposób świadomy współczesnego człowieka. Naszą misją jest tworzenie dla naszych Klientów budynków i wnętrz, w których sami chcielibyśmy przebywać – pięknych, funkcjonalnych i energooszczędnych. Skrojonych na miarę projektów indywidualnych.
Kładziemy nacisk na jakość wykonywanych projektów i zgodność realizacji z projektem wykonawczym. Dlatego, oprócz architekta, zgodności technicznej dopilnowuje zawsze nasz uprawniony do kierowania budowami konstruktor, który przez kilkanaście lat nadzorował budowy obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych.
W proces projektowania większości zleconych nam budynków od samego początku zaangażowanych jest wielu różnych branż specjalistów – projektantów instalacji sanitarnych
i elektrycznych, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, bhp, akustyków, architektów krajobrazu, rzeczoznawców.
 

Produkty

ARCHITEKTURA
Sporządzanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie wszystkich branż i uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę:
 • projekty domów;
 • projekt zagospodarowania działki dla gotowego projektu domu;
 • budynki mieszkalne wielorodzinne;
 • obiekty użyteczności publicznej;
 • modernizacja, przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących;
 • projekty rewitalizacji budynków zabytkowych;
 • inwentaryzacje budynków;
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 • nadzór autorski
WNĘTRZA
Projekty wnętrz:
 • kompleksowy projekt i aranżacja wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych wykonywane w technologiach konstrukcji murowych, żelbetowych i stalowych:
 • projektowanie konstrukcji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w planowanych obiektach oraz zmiany konstrukcyjne w obiektach istniejących;
 • projekty wzmocnień konstrukcji, w tym konstrukcji budynków zabytkowych
 Nadzór nad budową:
 • kierowanie budową;
 • nadzorowanie pracami wykonawczymi;
 • prowadzenie dziennika budowy;
 • nadzór inwestorski
Konsultacje techniczno-budowlane w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych:
 • sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych budynków;
 • przeglądy techniczne budynków;
 • doradztwo techniczne na różnych etapach w zakresie budowanej inwestycji
Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych

Zapraszamy do współpracy!

Źródło: http://www.architega.com